Hlášení

Publikace

Z Farmy až na stůl - evropské zkušenosti se zaváděním a prosazováním legislativy týkající se veterinárních předpisů a bezpečnosti potravin

Tato publikace je výstupem projektu Phare s názvem Z farmy až na stůl: Evropské zkušenosti se zaváděním a prosazovaním legislativy týkající se veterárních předpisů a bezpečnosti potravin, jehož hlavním žadatelem byl European Institute v Sofii. Na publikaci se dále podílely Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, Institute of Public Affairs ve Varšavě, Centre for Policy Studies v Budapešti a Center for Policy Studies - PRAXIS v Tallinu.

Publikace ke stažení zde.


Publikace