Hlášení

Evropské ekonomické vládnutí z pohledu zemí V4

Témata
Koordinace Evropské měnová unie
Rozpočet EU
Evropa 2020
Krizový management

Spolupracující strany
Budapest Business School (vedoucí partner/koordinátor), Budapest
EUROPEUM Institute for European Policy, Prraha
PISM (Polish Institute of International Affairs),Varšava
Centre for European Affairs, Bratislava

Trvání projektu
Leden 2014 - Prosinec 2014

Donor
IVF

Publikace
Europe 2020 seen from the Czech Republic

Veškeré výstupy z projektu jsou dostupné zde.

Publikace