Hlášení

Konference "My Hero Your Enemy"

Mezinárodní konference "National Identities in Central Europe in the Light of Changing European Geopolitics 1918–1948" navazující na tradici a výsledky konference "My Hero, Your Enemy: Listening to Understand" pořádanou Ústavem soudobých dějin AV ČR pod záštitou Karla Schwarzenberga v roce 2011.

Kdy: 29. 6. - 1. 7. 2015
Kde: Fakulta sociální studií Masarykovy univerzity, Brno

Program
Panely
Factors driving nation building processes after 1918 and their implications
Case studies I: How the experience of the 1918-1948 period influences national ideologies
Case studies II: Persons who became myths

Pracovní skupiny
Tématické bloky budou doplněné pracovními skupinami, které se budou věnovatotázkám:
  • Jaká je role historie v dnešním politickém diskurzu?
  • Jak učit historii?
  • Jak vidět identitu v rámci V4, má být chápána z historického nebo dnešního hlediska?
Call for papers
Pro pracovní skupiny je vypsán call for papers. Více informací zde.

Více informací o projektu naleznete zde.

Projekt je realizován díky podpoře Visegrad Fund.


Publikace