Hlášení

Přeshraniční spolupráce mezi Polskem a Českou republikou

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: probíhající (leden – prosinec 2013)

Shrnutí projektu: 

Cílem tohoto projektu je analýza přeshraniční spolupráce mezi Polskem a Českou republikou. Studie se zabývá jak spoluprací mezi státní správou (města, kraje atd.), tak celní službou, policií, školami a sportovními kluby.

Projekt se skládá ze tři částí:

  1. Kvalitativní studie – rozhovory s představiteli místní samosprávy a institucí jako policie, celní služby atd. (ČR i Polsko).
  2. Analýza výsledků výše zmíněné studie.
  3. Publikování dvou zpráv o přeshraniční spolupráci.

Zprávy budou obsahovat závěry a doporučení a upozorní na důležitost přeshraniční spolupráce v kontextu Evropské integrace - jak její pozitivní dopady, tak také výzvy a problémy, se kterými se setkala nebo se bude moci setkat. 

Outputs: 


Partner Institute of Public Affairs (Polsko)

Donor: Česko-polské fórum

 


Publikace