Hlášení

Future EU Leaders´ Academy - What Europe in 2020?

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: ukončen (srpen 2011 – srpen 2012)

Shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu je shromáždit potenciální budoucí lídry z 6 evropských zemí (z České republiky, Francie, Španělska, Polska, Lotyšska a Makedonie) a z různých segmentů společnosti (politické strany, akademické sféry, nevládních organizací, médií atd.) k diskusi o některých z klíčových otázek a problémů, kterým EU v tomto desetiletí čelí. Skupina stráví společně jeden týden semináři, diskuzemi a simulacemi pod vedením partnerů projektu. Akademie bude probíhat v Praze na konci července a začátku srpna 2012.

Více informací o programu na www.feula.eu

 
Partneři:
Barcelona Centre for International Affairs (Španělsko)
Centre for Research and Policy Making (Makedonie)
Institute of Public Affairs (Polsko)
Nouvelle Europe (Francie)
PROVIDUS Centre for Public Policy (Lotyšsko)

Donoři:

Europe for Citizens Programme, Evropská komise

Publikace