Hlášení

Analýza a srovnání polského a českého diskurzu o současné krizi eurozóny

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu:
ukončen (leden – prosinec 2012)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu je srovnat současnou českou a polskou debatu o dluhové krizi Eurozóny (včetně z toho vyplývajících důsledků pro podporu přijetí společné evropské měny v obou zemích), popsat reflexi možných scénářů dalšího vývoje a rizik, která z toho plynou pro obě země, včetně doporučení pro politické činitele a státní správu v obou zemích.

Výstupy: 


Partneři:

Institute of Public Affairs (Polsko)

Donoři:

Česko-polské fórum MZV ČR
Europe for Citizens programme, Evropská komise

Publikace