Hlášení

EU vs. Orbán - Fighting for Democracy within the EU

Evropská unie je často oceňována pro svou schopnost podporovat demokratizaci a transformaci ve svém okolí. Je pokládána za normativní sílu a demokratická povaha členských států je brána jako něco samozřejmého. Případ vývoje Maďarska od nástupu premiéra Orbána k moci však ukazuje, že Evropská unie má problém ovlivňovat vývoj demokracie, přístupu k lidským právům a vlády práva v rámci vlastních hranic. Tento článek se věnuje nástrojům, která Evropská unie v případě Maďarska použila nebo diskutovala - nejrůznější deklarace, dozorčí žalobu nebo článek 7 SEU. Bilaterální sankce a pozastavení členství problematických politických stran v politických skupinách Evropského parlamentu jsou další z variant, která byla v nedávné minulosti použita – byť mimo rámec oficiálních procesů v rámci EU. Návrhy na nové mechanismy kontrolující vládu práva a využití ex ante kondicionality v kohezní politice pak představují možné nástroje budoucnosti, na jejichž implementaci, resp. využití se však stále čeká. Článek dochází k závěru, že žádný z výše zmíněných nástrojů nemůže být plně efektivní bez formulace jednotného postoje na evropské úrovni a chybějící politické vůle k důraznějšímu řešení problému.

Policy brief naší kolegyně Zuzany Stuchlíkové naleznete zde.

Publikace