Hlášení

Publikace

Legislativa a kontrolní mechanismus financování politických stran

Publikace je výstupem projektu Posílení demokracie v JV Evropy prostřednictvím odpovědné kontroly financování politických stran veden Institute for Public Policies (Bukurešť) s finančním přispěním Open Society Institute (East – East Partnership Beyond Border Programme). Autor za EUROPEUM: Michel Perrotino, externí spolupracovník.


Občanské prvky v diskusi o evropské ústavní smlouvě

Tato publikace je sborníkem příspěvků řečníků a záznamem z diskuse na konferenci, pořádané Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM v Senátu Parlamentu ČR dne 8. října 2004.

Publikace ke stažení zde.
Jsem evropský občan. Jak se dozvím o svých právech?

Publikace v ramci ediční řady Integrace vznikla v rámci projektu Jsem evropský občan. Jak se dozvím o svých právech? Jedná se o sborník textů zabývajících se občanstvím Evropské unie a práv, které z něho vyplývají. Články se věnují tématům jako je např. evropská identita, Evropský ombudsman, role nevládních organizací v přibližování EU občanům, komunikace evropských záležitostí ad. Publikace je volně k dispozici ke stažení nebo je možné si ji objednat v tištěné formě.

Publikace ke stažení zde.Spolupráce visegradských zemí ve vízových a konzulárních otázkách: problémy a perspektivy

Tato studie, výstup projektu Spolupráce visegradských zemí ve vízových a konzulárních otázkách: problémy a perspektivy, se zabývá možnostmi spolupráce stejně jako potenciálním střetem zájmů visegrádských zemí ohledně vízové politiky vůči dvěma východním sousedům EU – Ukrajině a Moldavsku. Zaměřuje se na otázky možných politických aktivit a na ovlivňování politiky EU za účelem usnadnění vízové procedury pro občany dvou zmiňovaných zemí při vstupu na území visegrádských států. Část studie se za účelem prezentace realistického obrazu možností další spolupráce a využití společných zájmů zaměřuje na popis dosavadní spolupráce a pokouší se identifikovat možné oblasti společných aktivit.

Publikace ke stažení zde.


Místní referenda v České republice a ve vybraných zemích Evropské uni

Publikace je výstupem projektu Místní referenda v ČR - výzkumná studie a komparace situace v některých okolních zemích a zabývá se možnostmi a využíváním institutu místního referenda v České republice. V její kvantitativní části jsou analyzována jednotlivá referenda proběhnuvší v ČR a vytvořena typologie dle témat, volební účasti a úspěšnosti referend. V další části nabízí srovnání se situací ve vybraných zemích EU (Slovensko, Francie, Bavorsko, Horní Rakousko). Analýza se zaměřuje na bariéry, které brání většímu rozšíření tohoto prostředku přímé demokracie, dále pak na postoje politických stran a přitažlivost témat pro občany - voliče. Výzkumné práce na této studii byly financovány nadací VIA, přípravu a tisk publikace podpořila Konrad-Adenauer-Stiftung.

Publikace ke stažení zde