Hlášení

Transparentnost lobbingu v členských státech EU střední a východní Evropy

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (duben – říjen 2011)

Shrnutí projektu:

“Transparentnost v lobbing” byl součástí mezinárodního projektu PASOS a konal se v několika státech střední a východní Evropy. EUROPEUM provádělo výzkum hlavních rysů lobbistické scény a její regulace v kontextu České republiky. Studie o lobbingu obsahuje doporučení České republice v této oblasti. Tyto národní studie, pokrývající situaci v daných zemích, představují velmi důležitou součást projektu, neboť mají za cíl odhalit hlavní aspekty lobbistické scény a její regulace v rámci národního kontextu (historické pozadí, definování lobbingu, lobbistickou praxi, stanovené účely a známé důvody pro regulaci či neregulaci lobbingu). Tyto zprávy posloužily jako jeden z hlavních zdrojů pro vytvoření širší komparativní studie. Zakončením projektu byla mezinárodní konference pořádaná zadavatelem projektu PASOS.

Think-tanky by měly být připravené se konstruktivně zapojit do probíhajících dialogů a diskuzí ohledně lobbingu, majíce na paměti na prvním místě zájem o transparentnost těchto aktivit, stejně tak i potřebu vytrvat ve své většinou neziskové formě. Ta je argumentem pro zlepšování a implementaci práva a příslušných politik, tak jak je to prováděno think-tanky, politicko –analytickými instituty či společensko-občanskými organizacemi.

Výstupy:

Policy papers

Partneři:

Center for Public Policy PROVIDUS (Lotyšsko)

Center for Political Studies at the Central European University (Maďarsko)

The Peace Institute (Slovinsko)

European Institute (Bulharsko)

International Centre for Political Studies (Ukrajina)

Donoři:

PASOS-Policy Association for an Open Society