Hlášení

Místní referenda v ČR - výzkumná studie a komparace situace v některých okolních zemích

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (2006)

Shrnutí projektu: 

Projekt se zabýval možnostmi a využíváním institutu místního referenda v České republice. V její kvantitativní části byly analyzována jednotlivá referenda proběhnuvší v ČR a vytvořena typologie dle témat, volební účasti a úspěšnosti referend. Ve druhé, kvalitativní části se výzkumný tým zaměřil na bariéry, které brání většímu rozšíření tohoto prostředku přímé demokracie, dále pak na postoje politických stran a přitažlivost témat pro občany - voliče. V poslední části této studie byla provedena komparativní analýza srovnáním právní úpravy a faktické situace ve vybraných zemích EU (Francie, Německo, Slovensko).

Výstupy: 

  • Finální analýzu naleznete zde.

Donoři:

Nadace VIA
Publikaci finančně zaštítil Konrad-Adenauer-Stiftung