Hlášení

Zachraňte veřejné zdroje

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (červen 2005 - červen 2006)

Shrnutí projektu: 

Tento projekt vycházel z přesvědčení, že v nových členských zemích EU existuje množství faktorů, které zvyšují riziko korupce při využívání prostředků ze strukturálních fondů EU. Projekt si kladl za cíl systematicky monotitorovat a vyhodnocovat úvodní fázi využívání prostředků strukturálních fondů. Úkolem všech členů projektu bylo identifikovat rizika korupce v domovské zemi, provést šestiměsíční výzkum, připravit doporučení a uskutečnit informační kampaň na toto téma. Národní zprávy byly na závěr projektu zpracovány do závěrečné studie, která poslouží jako manuál pro další neziskové organizace usilující o provádění podobných monitorovacích aktivit. Závěrečná zpráva: (1) navrhne postup pro protikorupční strategii při využívání strukturálních fondů EU a (2) připraví doporučení na úrovni celé EU s cílem snížit rizika korupce.

Výstupy: 

  • Závěrečná zpráva projektu zde (pouze v anglickém jazyce)

Partneři:

Centre for Public Policy Providus (Lotyšsko) - vedoucí projektu

Donoři:

Evropské unie