Hlášení

Spolupráce visegrádských zemí ve vízových a konzulárních otázkách - problémy a perspektivy

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (2004-2005)

Shrnutí projektu: 

Cílem projektu bylo provést intenzivní empirický výzkum, aby bylo možné identifikovat překážky stojící v cestě spolupráci mezi státy Vyšegrádské čtyřky a Ukrajinou a Moldavskem v konzulární a vízové oblasti. Výzkum měl za cíl ověřit platnost tří hypotetických bariér: nedostatek politické vůle, neslučitelnost postupů a nedostatečná technologie a příliš nízká poptávka po snadnějším přístupu k vízům, které by ospravedlnily investice. Tyto otázky byly zkoumány prostřednictvím rozhovorů s představiteli konzulárních oddělení ministerstev zahraničních věcí a s personálem konzulátů zemí Vyšegrádské čtyřky a také zhodnocením výkonnosti konzulárních postů na Ukrajině a v Moldavsku.

Výstupy: 

Partneři:

Institute of Public Affairs (Polsko) – vedoucí projektu

Centre for Policy Studies (Maďarsko)

Slovak Foreign Policy Association (Slovensko)

Spolupracující centra:

International Centre for Policy Studies (Ukrajina)

Institute for Public Policy (Moldavsko)