Hlášení

Posílení demokracie v JV Evropy prostřednictvím odpovědné kontroly financování politických stran

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (říjen 2005)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu bylo pomoci upevnit právní rámec týkající se financování politických stran a transparentnost tohoto financování a zlepšit kontrolní postupy pověřených státních institucí a nezávislých nevládních organizací.

Výstupy: 

Partneři:

Institute for Public Policy (Rumunsko) - vedoucí projektu