Hlášení

Regulace lobbingu na centrální úrovni v České republice

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (září 2009 – prosinec 2010)

Shrnutí projektu:

Projekt se týkal regulace lobbingu v České republice. Důvodem této iniciativy byla neexistence jakékoli právní normy upravující tuto oblast. Širokou veřejností je pojem lobbing neboli prosazování zájmů často zaměňován s korupcí, která je považována za významný společenský problém (viz např. 18. místo ČR z 27 členských zemí EU v indexu vnímání korupce – CPI v loňském roce).  Zákonný a v rámci pravidel vedený lobbing je nedílnou součástí politického procesu a prosazování skupinových zájmů ve společnosti. Cílem tohoto projektu bylo prosadit určitou regulaci především na parlamentní úrovni prostřednictvím veřejné debaty a s pomocí řady odborníků na tuto oblast.

Výstupy:

Výstupy projektu byly studie o regulaci lobbingu ve vybraných zemích:

Donoři:

CEE Trust - the Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe