Hlášení

Transparency in Lobbying: Comparative Review of Existing and Emerging Regulatory Regimes

Tento policy paper je výstupem projektu Transparentnost lobbingu v členských státech EU střední a východní Evropy, který byl součástí mezinárodního projektu PASOS a konal se v několika státech střední a východní Evropy.

Kalniņš V. Transparency in Lobbying: Comparative Review of Existing and Emerging Regulatory Regimes