Hlášení

Regulation of Lobbying in the Czech Republic. History, Debate and Perspective

Tento policy paper je výstupem projektu Transparentnost lobbingu v členských státech EU střední a východní Evropy, který byl součástí mezinárodního projektu PASOS a konal se v několika státech střední a východní Evropy.

Špok R. Weiss T. Kříž J. Regulation of Lobbying in the Czech Republic. History, Debate and Perspective