Hlášení

Analýzy, články, komentáře

Adjustments of US energy policy to climate change: trends at the federal and state level

Helena Schulzová, výzkumná pracovnice institutu, přispěla svým článkem Adjustments of US energy policy to climate change: trends at the federal and state level do knihy The EU, the US and Global Climate Governance, která v září 2014 vyšla v nakladatelství Ashgate.

Kniha vznikla na základě výzkumného projektu TRANSWORLD financovaného ze 7. RP. Kniha poskytuje prostřednictvím jednotlivých článků analýzu politických opatření na obou stranách Atlantiku na poli klimatických změn a environmentálních politik.  Starší verzi článku Heleny Schulzové je možné nalézt i na stránkách Instituto Affari Internazionali.

Environmental Policy in the Doldrums: The Climate (of) Deadlock in the U.S. Congress

Výzkumná pracovnice institutu Helena Schulzová přispěla do nově vydané knihy nazvané The United States as a Divided Nation. Kniha, která vznikla z příspěvků kolektivu autorů, se snaží nalézt odpověď na otázku, jsou-li Spojené státy zemí rozdělenou hlubokými společenskými, ekonomickými a politickými dělícími liniemi, nebo zda jsou stále schopné nalézt kompromis a efektivně reagovat na domácí i globální výzvy.  Článek Heleny Schulzové s názvem  Environmental Policy in the Doldrums: The Climate (of) Deadlock in the U.S. Congress se zabývá především ideologickým rozkolem mezi oběma hlavními politickými stranami v názoru na klimatické změny a jeho důsledkem pro vytváření federálních energetických a environmentálních politik.

Transparency in Lobbying: Comparative Review of Existing and Emerging Regulatory Regimes

Tento policy paper je výstupem projektu Transparentnost lobbingu v členských státech EU střední a východní Evropy, který byl součástí mezinárodního projektu PASOS a konal se v několika státech střední a východní Evropy.

Kalniņš V. Transparency in Lobbying: Comparative Review of Existing and Emerging Regulatory Regimes

Regulation of Lobbying in the Czech Republic. History, Debate and Perspective

Tento policy paper je výstupem projektu Transparentnost lobbingu v členských státech EU střední a východní Evropy, který byl součástí mezinárodního projektu PASOS a konal se v několika státech střední a východní Evropy.

Špok R. Weiss T. Kříž J. Regulation of Lobbying in the Czech Republic. History, Debate and Perspective

The Blurring Border Between Police and Military: A Debate without Foundations

Tomáš Weiss: The Blurring Border Between Police and Military: A Debate without Foundations. Cooperation and Conflict. roč. 46, číslo 3.

Abstrakt:

Tento článek shrnuje současnou roli policie a vojenských sil v rámci měnící se povahy vnitřní a vnější bezpečností a literaturu na toto téma. Zatímco někteří autoři věří, že hranice mezi těmito dvěma silami se nedávno začala stírat, jiní tomuto tvrzení výrazně oponují. Článek dochází k závěru, že současné debatě schází ucelenost a konceptuální opora. Navrhuje, aby definiční rozdíly mezi zmíněnými dvěma složkami sil sloužily jako podklad pro budoucí detailní a komplexní případové studie.