Hlášení

Oznámení
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/tgae_2013.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/tgae_2013.jpg'

Publikace

Publikace: Prospects of the Visegrad cooperation


Výstupem tříletého výzkumu v rámci projektu Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions je publikace Prospects of the Visegrad cooperation: identifying converging and diverging factors, na které se dvěma kapitolami podílel ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic
      • The Czech Republic's position on EU governance trends (str. 61)
      • Trends of the social situation in the Czech Republic - challenges for the future (str. 251)
Publikace je ke stažení zde.

Více informací naleznete přímo na stránkách projektu. 

Think Global - Act European IV - Thinking Strategically about the EU's External Action

Publikace je výstupem mezinárodního projektu Think Global-Act European IV, do kterého byl Institut pro evropskou politiku EUROPEUM zapojen. Projektu TGAE IV se účastnilo 16 think tanků pod vedením předního francouzského think tanku Notre Europe, které představují svá doporučení pro globální strategii vnějších vztahů EU. Do publikace přispěly Lucia Najšlová a Věra Řiháčková.

Publikaci lze stáhnout zde (pouze v anglickém jazyce).V4 Trade and Investment Observer

Tato publikace je výstupem projektu "V4 Trade and Investment Observer". Publikace poskytuje ucelenou a profesionální analýzu trendů vnějšího obchodu a přímých zahraničních investic čtyř Visegrádských zemí.

Publikace ke stažení zde (pouze v anglickém jazyce).

Česká republika a irácká krize: formování české pozice

Publikace s názvem "Česká republika a irácká krize: formování české pozice" autorů Davida Krále a Lukáše Pachty z Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM vznikla v rámci výzkumného projektu o transatlantických vztazích podpořeného nadací German Mashall Fund of the United States a nadací Kondrad Adenauer Stiftung (více informací zde). Autoři se v publikaci zabývají rolí, jakou sehráli jednotliví čeští političtí aktéři v procesu přijímání české pozice během irácké krize.

Pulikace ke stažení zde.Zahraniční politika rozšířené Evropské unie: Témata, výzvy, perspektivy

Tato studie se zaměřuje na vliv, který mají nové členské státy na oblast Společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP). Zamýšlí se nad souhrnem dosažených aktivit daných států za období, které uplynulo od jejich vstupu do Unie. Pokouší se také ohlédnout za tento horizont a představit si, jaké asi bude jejich zapojení do sféry SZBP v budoucnosti, zvláště s ohledem na blízké sousedy EU.

Publikace ke stažení zde.Boj proti terorismu: Globální výzva 21. století

Původní verze téměř všech příspěvků obsažených v této publikaci spatřila světlo světa při příležitosti konání konference „Boj proti terorismu – globální výzva 21.století?“. Tuto konferenci organizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung, Velvyslanectvím Velké Británie, Americkým informačním centrem a pod záštitou ministra zahraničních věcí v září 2006 v Praze. Tato publikace obsahuje všechny příspěvky, které na konferenci zazněly. Příspěvky mají různou podobu. Hlavní projevy jsou téměř doslovné přepisy, příspěvky některých řečníků doznaly po přepsání ze záznamů pouze malých autorských změn a některé příspěvky jejich autoři upravili do podoby článku (s odkazy na literaturu uvedenými i v poznámkách pod čarou).

Publikaci ke stažení zde

                               

Publikace

 • Publikace: Prospects of the Visegrad cooperation

  Výstupem tříletého výzkumu v rámci projektu Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions je publikace Prospects of the Visegrad cooperation: identifying converging and diverging factors, na které se dvěma kapitolami podílel ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic
       • The Czech Republic's position on EU governance trends (str. 61)
       • Trends of the social situation in the Czech Republic - challenges for the future (str. 251)
  Publikace je ke stažení zde.

  Více informací naleznete přímo na stránkách projektu.