Hlášení

EuropaNostra - soutěž pro středoškoláky o EU

Vedoucí projektu za EUROPEUM: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (září 2012 - srpna 2013)

Shrnutí projektu:

EuropaNostra je vzdělávací projekt o Evropské unii pro studenty a pedagogy středních škol. Obsahem projektu je několika kolová soutěž pro studenty, ve které se naučí nejen informacím o fungování Evropské unie, ale vyzkouší si i tvorbu projektu na zlepšení situace ve svém městě či okolí. Projektová příprava bude završena v krajských kolech obhajobami jednotlivých projektů před odbornou komisí. Náplní celostátního kola je celotýdenní kurs ve vojenském výcvikovém prostoru, který je pořádán ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Armádou ČR. Studenti se stanou diplomaty vybraných členských zem Evropské unie a snaží se vyřešit bezpečnostní situaci ve smyšlené zemi. Součástí celostátního kola jsou diplomatická jednání, ale také pohyb v terénu a plnění mnoha zkoušek.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách EuropaNostra.

Výstupy:
 • dvoudenní seminář pro pedagogy středních škol na téma Evropská unie - trendy a vývoj, 7. a 8. února, 2013 v Poděbradech. Na semináři vystoupili pedagogové Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumní pracovníci Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM - Ivo Šlosarčík, Lucia Najšlová a Tomáš Weiss. Tématy semináře byly 1) krize Eurozóny a institucionálních vývoj EU, 2) zahraniční a bezpečnostní politika EU, 3) rozšiřování EU o Turecko a 4) Česká republika v EU

Partneři:

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze – vedoucí projektu

Ministerstvo obrany ČR

Armáda ČR

Donoři:

Evropská komise, Lifelong Learning

Publikace

 • Publikace: Prospects of the Visegrad cooperation

  Výstupem tříletého výzkumu v rámci projektu Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions je publikace Prospects of the Visegrad cooperation: identifying converging and diverging factors, na které se dvěma kapitolami podílel ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic
       • The Czech Republic's position on EU governance trends (str. 61)
       • Trends of the social situation in the Czech Republic - challenges for the future (str. 251)
  Publikace je ke stažení zde.

  Více informací naleznete přímo na stránkách projektu.