Hlášení

Trade with Asia - An Opportunity For Visegrad Countries?

Vedoucí projektu za EUROPEUM: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (listopad 2012 – květen 2013)

Shrnutí projektu:

Z dnešního pohledu je evidentní, že role Asie ve světové ekonomice rychle roste. Ve střední a východní Evropě jsou v poslední době stále zřetelnější snahy vyhledávat kontakty s tímto kontinentem a posílit vzájemné ekonomické vztahy. Krize se stala impulsem pro diverzifikaci zahraničního obchodu s cílem snížit zranitelnost a otevřít nové možnosti. Země V4 se staly členy Evropské unie a většina jejich obchodu směřuje do EU, data nicméně ukazují, že role některých asijských zemí výrazně vzrostla. Cílem tohoto projektu je analyzovat relativní a měnící se roli jejich vztahů a problémy a příležitosti pro nové trhy. Výzkum se zaměří na vzorce zahraničního obchodu čtyř visegrádských zemí s Asií, prozkoumá také trendy týkající se produktů a geografického rozložení exportů a importů za poslední desetiletí (od roku 2000).

Výstupy:

Partneři:

Polish Institute of International Affairs (Varšava)

Institute of Economics Research - Slovak Academy of Sciences (Bratislava)

Institute of World Economics - Center for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Budapešť)

Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond 

Publikace

 • Publikace: Prospects of the Visegrad cooperation

  Výstupem tříletého výzkumu v rámci projektu Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions je publikace Prospects of the Visegrad cooperation: identifying converging and diverging factors, na které se dvěma kapitolami podílel ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic
       • The Czech Republic's position on EU governance trends (str. 61)
       • Trends of the social situation in the Czech Republic - challenges for the future (str. 251)
  Publikace je ke stažení zde.

  Více informací naleznete přímo na stránkách projektu.