Hlášení

Kdo se bojí kyperského předsednictví EU?

Vedoucí projektu: Lucia Najšlová, Tomáš Weiss

Doba trvání projektu:  ukončen (leden-říjen 2012)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je prozkoumat očekávání spojená s nadcházejícím kyperským předsednictvím v Radě EU ve druhém pololetí roku 2012. Přístupové rozhovory s Tureckem se jeví jako klíčová otázka, se kterou se bude Kypr během svého předsednictví potýkat. Několik členských zemí i Turecko samotné vyjádřily obavy nad charakterem nadcházejícího procesu a schopnosti EU jednat v souladu se svými strategickými a zahraničněpolitickými závazky. Naše analýza prozkoumá preventivní činy a vytváření koalic mezi členskými státy před začátkem předsednictví a následně je komparativně analyzuje s průběhem předsednictví. Výsledkem projektu bude zpráva, založená na terénním výzkumu a zkoumání relevantních dokumentů týkajících se evropské zahraniční politiky, která objasní očekávání spojená s nadcházejícím kyperským předsednictvím Radě EU ve druhé polovině roku 2012.

Výstupy:

Donoři:
CEE Trust

Publikace

 • Publikace: Prospects of the Visegrad cooperation

  Výstupem tříletého výzkumu v rámci projektu Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions je publikace Prospects of the Visegrad cooperation: identifying converging and diverging factors, na které se dvěma kapitolami podílel ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic
       • The Czech Republic's position on EU governance trends (str. 61)
       • Trends of the social situation in the Czech Republic - challenges for the future (str. 251)
  Publikace je ke stažení zde.

  Více informací naleznete přímo na stránkách projektu.