Hlášení

Atlanticismus politických stran ve střední a východní Evropě

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (listopad 2006 – říjen 2007)

Shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu bylo prověřit hypotézu, že pravolevá štěpná linie se stává zásadní proměnnou předurčující stupeň atlanticismu a transatlantických postojů politických stran zemí střední a východní Evropy, podobně jako je tomu v západní Evropě. Rozhodlo se zaměřit se na šest zemí, a sice Visegrádskou čtyřku (Polsko, Českou republiku, Maďarsko a Slovensko) a dva nové členy EU – Bulharsko a Rumunsko. Tento výběr předurčila dlouhodobá spolupráce Institutu s partnery z Visegrádských zemí (konkrétně s SFPA a IVO na Slovensku, Institute of Public Affairs a Centre for International Relations ve Varšavě a Centre for Policy Studies at CEU v Budapešti), stejně jako perfektní znalost politických systémů a zahraniční politiky těchto zemí. Bulharsko a Rumunsko byly zahrnuty do projektu jako relevantní oblasti zkoumání z důvodu jejich přístupu do EU 1. ledna 2007 a také proto, že jim doposud nebyl věnován dostatečný prostor v komparativních analýzách.

Výstupy:

 • Publikace Views on American Foreign Policy 
 • Konference „Nový atlanticismus ve střední a východní Evropě?“, 26. října 2007 v Praze, ve spolupráci s Ministerstvem zahraničích věcí České republiky, Nadací Konrada Adenauera, German Marshall Fund of the United States a Americkým centrem.
 • Kulatý stůl 12. listopadu 2007 v Washington, D.C.

Donoři:

German Marshall Fund of the United States

Konrad-Adenauer-Stiftung

Publikace byla vydána s přispěním Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze.


Publikace

 • Publikace: Prospects of the Visegrad cooperation

  Výstupem tříletého výzkumu v rámci projektu Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions je publikace Prospects of the Visegrad cooperation: identifying converging and diverging factors, na které se dvěma kapitolami podílel ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic
       • The Czech Republic's position on EU governance trends (str. 61)
       • Trends of the social situation in the Czech Republic - challenges for the future (str. 251)
  Publikace je ke stažení zde.

  Více informací naleznete přímo na stránkách projektu.