Hlášení

Evropská bezpečnostní a obranná politika a dopady rozšíření EU na budoucnost politiky sousedství EU

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (červen 2004 - červen 2005)

Shrnutí projektu:

Cílem návrhu bylo rozvinout současný evropský výzkumný program Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM s cílem zřídit, ve střednědobém horizontu, transatlantický výzkumný program.  Taktéž se projekt zaměřil na posílení kapacit institutu a jeho vliv jak na politiku České Republiky, tak i mezinárodně. Jádrem návrhu ve jeho výzkumném záměru bylo věnování se tématům relevantním pro českou zahraniční politiku s ohledem na vstup ČR do Evropské unie a na transatlantické vztahy.

Cílem projektu bylo vytvořit doporučení určených aktérům české zahraniční politiky. Doporučení nebyla vytvořena pouze na základě českého pohledu na daný problém. Reflektovala postoje sousedních zemí, především členů Visegrádské skupiny, zároveň i dalších hlavních aktérů evropské společné zahraniční politiky včetně Francie, Německa a Velké Británie.  Toho bylo docíleno blízkou spoluprácí s partnerskými instituty zemí Visegrádské skupiny, západní Evropy a USA. V tomto směru projekt dopomohl k posílení kontaktů mezi think tanky ve střední a východní Evropě, západní Evropě a USA, a k ulehčení společného výzkumu, společných akcí a rozšiřování aktivit.

Výstupy:

Donoři:
German Marshall Fund of the United States

Publikace

 • Publikace: Prospects of the Visegrad cooperation

  Výstupem tříletého výzkumu v rámci projektu Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions je publikace Prospects of the Visegrad cooperation: identifying converging and diverging factors, na které se dvěma kapitolami podílel ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic
       • The Czech Republic's position on EU governance trends (str. 61)
       • Trends of the social situation in the Czech Republic - challenges for the future (str. 251)
  Publikace je ke stažení zde.

  Více informací naleznete přímo na stránkách projektu.