Hlášení

Transatlantic Policy Forum

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (leden 2008 – prosinec 2009)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu bylo posílení transatlantické debaty v klíčových oblastech transatlantických vztahů zapojením expertů jak z USA, tak z EU a formulací specifických, politicky orientovaných doporučení v těchto oblastech tvůrcům politiky na obou stranách Atlantiku. Experti zapojení do projektu vytvořili Transatlantickou akční skupinu, která byla rozčleněna do čtyř pracovních skupin podle následujících témat: 1. Energetická bezpečnost a globální změny klimatu, 2. Transatlantický trh a otázky týkající se Světové obchodní organizace, včetně obchodu se zemědělskými produkty, 3. Demokratizační pomoc a světová podpora demokracie, 4. Spolupráce EU a USA v sousedství EU (především v oblasti západního Balkánu, východní Evropy a Kavkazu). Každá pracovní skupina se skládala ze šesti expertů ze Spojených států a Evropské unie na paritní bázi, a vypracovala policy paper, obsahující konkrétní doporučení, jaké kroky by měly Spojené státy a Evropská unie v dané oblasti učinit. Výstupy každé pracovní skupiny byly adresovány množství politických činitelů a dalších zainteresovaných skupin, především nově vznikající americké administrativy, týmovému předsednictví Francie, České republiky a Švédska, evropským institucím (Komise, Generální sekretariát Rady).

Cílem projektu bylo rovné nastartování širší veřejné debaty o zkoumaných otázkách a problémech, což bylo dosaženo prostřednictvím mezinárodní konference uspořádané v Praze. Konference umožnila dále diskutovat o výstupech a doporučeních Transatlantické akční skupiny tím, že poskytne prostor dalším expertům, kteří nebyli její součástí, a otevře širší debatu o jednotlivých otázkách.

Projekt se těší plné podpoře českého vicepremiéra pro záležitosti EU, který je hlavním koordinátorem příprav na předsednictví ČR v Radě EU, což zajišťuje přesah projektu ve vztahu ke klíčovým českým politickým aktérům v průběhu českého předsednictví. Zapojením silných a renomovaných partnerů je zajištěn přesah na klíčové politiky v USA, Francii, Švédsku a EU.

Výstupy:
 • Mezinárodní konference Transatlantic Relations in 2009: Chance for a Fresh Start?, 28. května 2009, Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Partneři: 
The German Marshall Fund of the US
Center for Strategic and International Studies (Spojené státy americké)
Notre Europe (Francie)
Swedish Institute for European Policy Studies (Švédsko)

Donoři:
Delegace Evropské komise ve Spojených státech
Úřad vlády ČR
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Publikace

 • Publikace: Prospects of the Visegrad cooperation

  Výstupem tříletého výzkumu v rámci projektu Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions je publikace Prospects of the Visegrad cooperation: identifying converging and diverging factors, na které se dvěma kapitolami podílel ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic
       • The Czech Republic's position on EU governance trends (str. 61)
       • Trends of the social situation in the Czech Republic - challenges for the future (str. 251)
  Publikace je ke stažení zde.

  Více informací naleznete přímo na stránkách projektu.