Hlášení

Projekty

My Hero / Your Enemy - program zveřejněn

Program mezinárodní konference CEE Identity: My Hero / Your Enemy k dispozici v pdf zde.

Racionalizace sítě zastupitelských úřadů ČR

Účastníci projektu: Tomáš Weiss, Helena Schulzová, Martina Rubešková

Doba trvání projektu: ukočen (listopad 2012 – září 2013)

Shrnutí projektu:

Hlavním výstupem projektu bude výzkumná studie hodnotící současnou síť zastupitelských úřadů ČR (ZÚČR) s návrhem na její průběžnou optimalizaci. Výzkumná zpráva bude obsahovat metodiku pro tuto optimalizaci a zároveň analýzu optimalizace zastupitelských sítí dalších zemí. Výzkumná zpráva bude vypracována pouze pro potřeby Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Donoři: Technologická agentura ČR

EuropaNostra - soutěž pro středoškoláky o EU

Vedoucí projektu za EUROPEUM: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (září 2012 - srpna 2013)

Shrnutí projektu:

EuropaNostra je vzdělávací projekt o Evropské unii pro studenty a pedagogy středních škol. Obsahem projektu je několika kolová soutěž pro studenty, ve které se naučí nejen informacím o fungování Evropské unie, ale vyzkouší si i tvorbu projektu na zlepšení situace ve svém městě či okolí. Projektová příprava bude završena v krajských kolech obhajobami jednotlivých projektů před odbornou komisí. Náplní celostátního kola je celotýdenní kurs ve vojenském výcvikovém prostoru, který je pořádán ve spolupráci s Ministerstvem obrany ČR a Armádou ČR. Studenti se stanou diplomaty vybraných členských zem Evropské unie a snaží se vyřešit bezpečnostní situaci ve smyšlené zemi. Součástí celostátního kola jsou diplomatická jednání, ale také pohyb v terénu a plnění mnoha zkoušek.

Více informací o projektu naleznete na webových stránkách EuropaNostra.

Výstupy:
 • dvoudenní seminář pro pedagogy středních škol na téma Evropská unie - trendy a vývoj, 7. a 8. února, 2013 v Poděbradech. Na semináři vystoupili pedagogové Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumní pracovníci Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM - Ivo Šlosarčík, Lucia Najšlová a Tomáš Weiss. Tématy semináře byly 1) krize Eurozóny a institucionálních vývoj EU, 2) zahraniční a bezpečnostní politika EU, 3) rozšiřování EU o Turecko a 4) Česká republika v EU

Partneři:

Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze – vedoucí projektu

Ministerstvo obrany ČR

Armáda ČR

Donoři:

Evropská komise, Lifelong Learning

Trade with Asia - An Opportunity For Visegrad Countries?

Vedoucí projektu za EUROPEUM: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukončen (listopad 2012 – květen 2013)

Shrnutí projektu:

Z dnešního pohledu je evidentní, že role Asie ve světové ekonomice rychle roste. Ve střední a východní Evropě jsou v poslední době stále zřetelnější snahy vyhledávat kontakty s tímto kontinentem a posílit vzájemné ekonomické vztahy. Krize se stala impulsem pro diverzifikaci zahraničního obchodu s cílem snížit zranitelnost a otevřít nové možnosti. Země V4 se staly členy Evropské unie a většina jejich obchodu směřuje do EU, data nicméně ukazují, že role některých asijských zemí výrazně vzrostla. Cílem tohoto projektu je analyzovat relativní a měnící se roli jejich vztahů a problémy a příležitosti pro nové trhy. Výzkum se zaměří na vzorce zahraničního obchodu čtyř visegrádských zemí s Asií, prozkoumá také trendy týkající se produktů a geografického rozložení exportů a importů za poslední desetiletí (od roku 2000).

Výstupy:

Partneři:

Polish Institute of International Affairs (Varšava)

Institute of Economics Research - Slovak Academy of Sciences (Bratislava)

Institute of World Economics - Center for Economic and Regional Studies, Hungarian Academy of Sciences (Budapešť)

Donoři:

Mezinárodní visegrádský fond 

Kdo se bojí kyperského předsednictví EU?

Vedoucí projektu: Lucia Najšlová, Tomáš Weiss

Doba trvání projektu:  ukončen (leden-říjen 2012)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je prozkoumat očekávání spojená s nadcházejícím kyperským předsednictvím v Radě EU ve druhém pololetí roku 2012. Přístupové rozhovory s Tureckem se jeví jako klíčová otázka, se kterou se bude Kypr během svého předsednictví potýkat. Několik členských zemí i Turecko samotné vyjádřily obavy nad charakterem nadcházejícího procesu a schopnosti EU jednat v souladu se svými strategickými a zahraničněpolitickými závazky. Naše analýza prozkoumá preventivní činy a vytváření koalic mezi členskými státy před začátkem předsednictví a následně je komparativně analyzuje s průběhem předsednictví. Výsledkem projektu bude zpráva, založená na terénním výzkumu a zkoumání relevantních dokumentů týkajících se evropské zahraniční politiky, která objasní očekávání spojená s nadcházejícím kyperským předsednictvím Radě EU ve druhé polovině roku 2012.

Výstupy:

Donoři:
CEE Trust

Priority a koordinace Visegrádské čtyřky během kyperského předsednictví Radě EU

Vedoucí projektu: Lucia Najšlová, Tomáš Weiss

Doba trvání projektu: ukončen (květen-červenec 2012)

Shrnutí projektu:

Projekt je příspěvkem do debaty o spolupráci zemí Visegrádské čtyřky při přípravě na kyperské předsednictví Radě EU ve druhé polovině roku 2012. Výsledkem projektu bude výzkumná studie zabývající se očekáváními klíčových aktérů z průběhu kyperského předsednictví a workshop v Praze, kterého se zúčastní experti z EU, Kypru, Turecka a Visegrásdké čtyřky.

Výstupy:
 

Partneři:

Slovak Foreign Policy Association (Slovensko)

DEMOS EUROPA-Center for European Strategy (Polsko)

Hungarian Institute of International Affairs (Maďarsko)

Donoři:


Mezinárodní visegrádský fond

Publikace

 • Publikace: Prospects of the Visegrad cooperation

  Výstupem tříletého výzkumu v rámci projektu Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions je publikace Prospects of the Visegrad cooperation: identifying converging and diverging factors, na které se dvěma kapitolami podílel ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM Vladimír Bartovic
       • The Czech Republic's position on EU governance trends (str. 61)
       • Trends of the social situation in the Czech Republic - challenges for the future (str. 251)
  Publikace je ke stažení zde.

  Více informací naleznete přímo na stránkách projektu.