Hlášení

Bulharsko, Rumunsko...a kdo dále?

Odmítnutí evropské ústavní smlouvy ve Francii a Nizozemsku v roce 2005 zvýšilo nejistotu ohledně dalšího směřování Evropské unie, včetně nejisté budoucnosti jednoho z jejích nejúspěšnějších nástrojů – rozšíření. Spojitost mezi prohlubováním a rozšiřováním Evropské unie se opět dostává do popředí a znovu se začíná ozývat tvrzení, že bez institucionální reformy musí být proces rozšíření zpomalen nebo dokonce úplně zastaven. Přesto po technické stránce se rozšiřování nezastavilo, ale bezpochyby prochází složitým obdobím. Turecko sice zahájilo v říjnu 2005 přístupová jednání, ovšem rozhovory téměř zkrachovaly koncem roku 2006 z důvodu nevyřešení otázky rozšíření celní unie o Kypr. Přes existující závazky Evropské unie k integraci zemí západního Balkánu v současnosti pouze Chorvatsko vyjednává o přistoupení a pouze Makedonie se těší statutu kandidáta, zatímco ve vztahu ke zbytku regionu zaznamenáváme pouze malé známky pokroku.Více informací o projektu zde

Publikace ke stažení zde.