Hlášení

Turecko a Ukrajina: členové nebo partneři?

Publikace je výstupem projektu Analýza a podpora debaty o evropské budoucnosti Turecka a Ukrajiny ve čtyřech středoevropských státech. Tato studie se zaměřila na zkoumání českých postojů k perspektivě členství v Evropské unii ve vztahu ke dvěma zemím: Turecku a Ukrajině. Zabývá se postoji politické reprezentace, včetně postojů politických stran, vlády a Ministerstva zahraničních věcí ČR, stejně jako dalších vládních institucí. Dále se pokusila nastínit, jak byla uvedená otázka pokryta v médiích, především v kvalitním názorotvorném tisku. Rovněž analyzovala, jaké další zájmové skupiny figurují v tomto procesu, zvláště v oblasti neziskového sektoru, a jaký mohou mít vliv na formování veřejné debaty.

Publikaci ke stažení zde.