Hlášení

Publikace

Rozšíření a občanství: pohled do budoucnosti - Česká republika

Příspěvek k projektu asociace PASOS "Rozšíření a občanství" o České republice od Vladimíra Bartovice.

Celá zpráva online.

European Integration of the Western Balkans - Can the Visegrad Group Countries Serve as Role Models?

Nová studie editovaná Evropským hnutím v Srbsku (The European Movement in Serbia - EMinS) s příspěvkem od našeho výzkumníka Michala Víta.

Kolekce článků ze čtyř "nových" členských zemí EU (ČR, Maďarska, Polska a Slovenska) a jedné kandidátské země (Srbska) se zabývá výsledkem velkého rozšíření EU v roce 2004 a jeho dopady na vnitřní reformy zemí Visegrádské čtyřky (V4), stejně jako s tím spojeným přizpůsobením uvnitř EU. Cílem bylo nalezení vhodných příkladů pro Srbsko a západní Balkán, které by mohly rozšiřování EU tímto směrem urychlit a zefektivnit. 

Celá studie dostupná online (pouze v angličtině).

Východní rozšíření Evropské unie

Problematika rozšiřování Evropské unie je velmi zajímavá a pro nás nadmíru aktuální. Zdálo by se, že evropská otázka je zpracovávána z mnoha stran a že textů věnovaných Unii je proto přehršel. Je pravda, že se u nás věnuje Evropské unii velká pozornost, ale ne vždy z odborného hlediska. Tento sborník je pokusem o jiný pohled na téma rozšiřování Evropské unie. Naším úkolem nebylo publicistickou formou propagovat Unii a na každém kroku zdůrazňovat nutnost jejího rozšíření, ale věcně informovat a analyzovat okolnosti evropské integrace s ohledem na připravované připojení k Evropské unii nekterých statů střední a východní Evropy.

 

Turecko a Ukrajina: členové nebo partneři?

Publikace je výstupem projektu Analýza a podpora debaty o evropské budoucnosti Turecka a Ukrajiny ve čtyřech středoevropských státech. Tato studie se zaměřila na zkoumání českých postojů k perspektivě členství v Evropské unii ve vztahu ke dvěma zemím: Turecku a Ukrajině. Zabývá se postoji politické reprezentace, včetně postojů politických stran, vlády a Ministerstva zahraničních věcí ČR, stejně jako dalších vládních institucí. Dále se pokusila nastínit, jak byla uvedená otázka pokryta v médiích, především v kvalitním názorotvorném tisku. Rovněž analyzovala, jaké další zájmové skupiny figurují v tomto procesu, zvláště v oblasti neziskového sektoru, a jaký mohou mít vliv na formování veřejné debaty.

Publikaci ke stažení zde.


Bulharsko, Rumunsko...a kdo dále?

Odmítnutí evropské ústavní smlouvy ve Francii a Nizozemsku v roce 2005 zvýšilo nejistotu ohledně dalšího směřování Evropské unie, včetně nejisté budoucnosti jednoho z jejích nejúspěšnějších nástrojů – rozšíření. Spojitost mezi prohlubováním a rozšiřováním Evropské unie se opět dostává do popředí a znovu se začíná ozývat tvrzení, že bez institucionální reformy musí být proces rozšíření zpomalen nebo dokonce úplně zastaven. Přesto po technické stránce se rozšiřování nezastavilo, ale bezpochyby prochází složitým obdobím. Turecko sice zahájilo v říjnu 2005 přístupová jednání, ovšem rozhovory téměř zkrachovaly koncem roku 2006 z důvodu nevyřešení otázky rozšíření celní unie o Kypr. Přes existující závazky Evropské unie k integraci zemí západního Balkánu v současnosti pouze Chorvatsko vyjednává o přistoupení a pouze Makedonie se těší statutu kandidáta, zatímco ve vztahu ke zbytku regionu zaznamenáváme pouze malé známky pokroku.Více informací o projektu zde

Publikace ke stažení zde. 

Východní blok, jak jej neznáte

Tato publikace je produktem programu Iniciativy pro evropskou politiku (EuPI, www.eupi.eu) a jeho projektu Nové členské země EU jakožto aktivní hráči v rozšířené Evropské unii, který byl realizován v úzké spolupráci Institutu pro otevřenou společnost v Sofii a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM a financovaný Institutem pro otevřenou společnost v Sofii. Publikace je založena na hloubkových expertních zprávách pokrývajících deset zemí střední a východní Evropy a zpracovaných odborníky z těchto zemí. Komparativní studii naleznete zde. Zprávy pro jednotlivé země je možno nalézt zde (pouze v anglickém jazyce).