Hlášení

Kosovská debata o evropských otázkách

Vedoucí projektu: David Král, Vladimír Bartovic
 
Doba trvání projektu: ukončen (leden-prosinec 2009)

Shrnutí projektu:

Hlavním cílem projektu bylo posílit schopnost a způsobilost kosovských nevládních organizací zapojených do tří oblastí veřejné politiky (právo, ekonomika a vzdělání) aktivně se účastnit politického cyklu – od identifikace nejnaléhavějších problémů Kosova v těchto oblastech po analýzu těchto problémů. Zmíněné nevládní organizace také formulovaly své vlastní návrhy na řešení. Záměrem bylo také zvýšit úroveň místní odborné způsobilosti a veřejné debaty o závažných problémech Kosova, které jsou klíčové z hlediska možnosti započetí procesu přistoupení k EU s pomocí odborníků z České republiky a aktivní přístup občanské společnosti, který může ovlivnit politická rozhodnutí týkající se sbližování Kosova a EU.


Výstupy:
Partneři:

Kosovo Civil Society Foundation (Kosovo)

Donoři:
Ministerstvo zahraničních věcí v České republice
National Endowment for Democracy