Hlášení

Česká republika a Polsko – zastánci rozšíření EU

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (září-prosinec 2010)

Shrnutí projektu:

Projekt byl společnou česko-polskou iniciativou s evropským rozměrem. Hlavním cílem bylo odpovědět na otázku, jak by Polsko a Česká republika mohli přispět k překonání současné patové situace v procesu rozšíření. Projekt zkoumal způsoby, jak posílit a zlepšit polsko-českou spolupráci v rámci rozšíření (např. nové nápady a iniciativy týkající se překážky a výzvy ležící před ním, zintenzivnění vztahů se státy ochotny se stát členy EU).

Výstupy:

  • Kulatý stůl "Czech Republic and Poland: Advocates of the EU Enlargement?" (6. září, Praze). Pouze pro pozvané. Program zde.
  • Prezentace zprávy "Česká republika a Polsko – zastánci rozšíření EU" a veřejná debata "Představa rozšířené EU: neúspěch či průlom?", Varšava, 14. prosince 2010 - zde. Pozvanka zde.

Partneři:

DemosEuropa – Center for European Strategy (Varšava)

Donoři:

Česko-polské fórum MZV ČR