Hlášení

Analýza a podpora debaty o evropské budoucnosti Turecka a Ukrajiny ve čtyřech středoevropských státech

Vedoucí projektu za EUROPEUM: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (2006)

Shrnutí projektu: 

Uskutečněný projekt měl čtyři cíle. Zaprvé zmapovat stav současné debaty expertů a veřejnosti ve čtyřech zemích (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovinsko), aby bylo možné rozpoznat převládající postoj v otázce dalšího rozšíření EU, a to o Turecko a Ukrajinu. Zadruhé tvarovat agendu občanské společnosti ve všech čtyřech zemích formováním nové evropské debaty a zdůrazňovat význam a společný postoj nezávislých institutů v této věci. Zatřetí identifikovat možnou opozici vůči rozšiřování EU o Ukrajinu a Turecko a posoudit relevanci a míru významnosti argumentů pro a proti jejich přistoupení k EU v jednotlivých zemích. A konečně odpovědět na obavy veřejnosti prezentováním relevantních faktů týkajících se civilizačních a historických rozdílů, finančních nákladů, posunu politické rovnováhy, „demokratického deficitu“ a lidských práv.

Srovnávací charakter projektu umožnil badatelům zhodnotit podobnosti a rozdíly pozic politiků a veřejnosti čtyř zmiňovaných zemí a odhadnout míru, do jaké by byly tyto země schopny formovat politiku EU v těchto otázkách. A zejména, zdali existují specifické body, ve kterých by jednotlivé země mohly přispět k debatě na úrovni celé EU. Rady od ukrajinských a tureckých partnerů tvořily významnou součást projektu.

Výstupy:

Jednotlivé analýzi zemí (pouze v anglickém jazyce): 

Partneři:

Institute of Public Affairs (Polsko) – vedoucí projektu

Center for Policy Studies CEU (Maďarsko)

Peace Institute (Slovinsko)

Donoři: 

Local Government and Public Service Reform Initiative  - Open Society Instittue