Hlášení

Nové členské země EU jakožto aktivní hráči v rozšířené Evropské unii

Vedoucí projektu za EUROPEUM: David Král.

Doba trvání projektu: ukončen (září 2008 – prosinec 2009)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu bylo zjistit, do jaké míry se mohou nové členské státy EU (které vstoupily do EU v roce 2004 a 2007) účastnit jako aktivní hráči tvorby politik EU. EUROPEUM mělo na starosti vypracování metodiky výzkumu a náboru odborníků pro pět zprávy o jednotlivých zemích (Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko a Polsko). Tři z nich byly vypracovány v odborníky Institutu EUROPEUM (Věra Řiháčková, Vladimír Bartovic, Urban Boljka).

Výzkum byl uskutečňován jednotlivými výzkumníky v každém z deseti nových členských zemí na základě specificky vytvořené metodologie, vyvinuté Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s OSI-Sofia. Mezi sedm zkoumaných oblastí politiky patří:

     I. Vnitřní trh / Lisabonská strategie;

     II. Integrace menšin a otázky občanství;

     III. Energie a klimatické změny;

     IV. Analýza rozpočtu a kontrola stavu CAP;

     V. Zahraniční politika EU a její rozšíření;

    VI. Svoboda, Bezpečnost a Spravedlnost;

    VII. Institucionální problémy.


Výstupy:

Publikace je produktem programu Iniciativy pro evropskou politiku (EuPI, www.eupi.eu)

  • Komparativní studie v anglickém jazyce naleznete zde.
V případě zájmu o jednotlivé národní zprávy deseti zemí střední a výhodní Evropy, prosím klikněte sem.


Výzkum proběhl primárně v období od září 2008 do prosince 2009. Některé pozice a okolnosti popsané ve studiích se mohly časem změnit vzhledem k zastarávání dostupných materiálů a problému s přístupem k nim ve výzkumné fázi publikace. Nálezy výzkumníků jsou publikovány v deseti studiích jednotlivých členských zemí: Bulharska, České republiky, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Polska, Rumunska, Slovenska a Slovinska.

Struktura studií jednotlivých zemí zahrnuje přehled činnosti krajiny jako člena EU a sedm kapitol, které sledují sedm širokých oblastí politiky, každá kapitola obsahuje přehled pozic krajiny v dané oblasti, včetně tří národních priorit. Následně kapitoly poskytují hloubkovou analýzu, informace a prognózy na skupinu otázek (definovaných jako všeobecné a specifické) vně každé ze sedmi oblastí politiky.

Komparativní studie založená a jednotlivých studií zemí byla vytvořena, aby zviditelnila nálezy projektu. Názory vyjádřené v studiích jsou názory autorů a nemusí nutně odrážet názory Institutu pro Otevřenou Společnost- Sofia.

Autoři studií jednotlivých zemí

Autor komparativní studie: Marin Lessenski, EuPI, Open Society Institute – Sofia

Projektový tým

  • Assya Kavrakova, EuPI, Open Society Institute – Sofia
  • David Král, EUROPEUM Institute for European Policy
  • Marin Lessenski, EuPI, Open Society Institute – Sofia

Partneři:

Open Society Foundation Sofia (Bulharsko)

Donoři:

Open Society Foundation Sofia (Bulharsko)