Hlášení

Poptávka: Logo a grafický manuál

Poptáváme:
Logo a grafický manuál pro Prague European Summit.

Rozsah:
Zajištění jednotné vizuální prezentace Prague European Summit skrze  zpracování loga a grafického manuálu.

Typ: Mezinárodní konference.

Popis:
Prague European Summit je platformou k pravidelné strategické debatě  na nejvyšší úrovni o směřování Evropské unie. Jakožto iniciativa  konsorcia tří předních českých think-tanků (Ústav mezinárodních  vztahů, Evropské hodnoty a Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM),  Ministerstva zahraničních věcí ČR, Úřadu vlády ČR a Zastoupení  Evropské komise v ČR nabízí prostor pro neformální dialog mezi  politickými představiteli, vysokými státními úředníky, zástupci  zájmových skupin, podnikateli, akademiky a novináři. Prague European  Summit si klade za cíl hledat společné odpovědi na klíčové výzvy,  kterým Evropa čelí v ekonomické, sociální, zahraničně-politické i  institucionální oblasti.

Ambicí Prague European Summit je stát se obdobou Ekonomického fóra v  Davosu, Bezpečnostní konference v Mnichově či GLOBSECU v Bratislavě se  zaměřením na strategické otázky evropské integrace.

Prague European Summit má záštitu Ministra zahraničních věcí ČR.

Termín:
Návrh log zasílejte nejpozději do 20.2. 2015 do 12:00 na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Následně bude vybrán nejlepší návrh, ke kterému  bude vypracován kompletní grafický manuál nejpozději do 6.3.
2015.

Cena:
Maximální cena zakázky (tj. loga a grafického manuálu) je 25 000 Kč.
Navržená cena dodavatelem bude zohledněna ve výběrovém řízení.

Spolupráce:
V případě spokojenosti s řešením zakázky bude možná i další navazující  spolupráce.

Poznámka:
Pro daší informace o organizátorech akce navštivte stránky:
Ústav mezinárodních vztahů, www.umv.cz; Evropské hodnoty  www.evropskehodnoty.cz; Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM,  www.europeum.org; Ministerstvo zahraničních věcí ČR, www.mzv.cz; Úřad  vlády ČR, www.vlada.cz; ; Zastoupení Evropské komise v ČR,  www.ec.europa.eu/ceskarepublika.