Hlášení

Oznámení
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/fotolia_69813333_s.jpg'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/fotolia_69813333_s.jpg'

Nabídka stáží: březen - červen

Hledáte praxi při studiu?

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM vyhlašuje výběrové řízení na pozici stážisty/ky pro období březen až červen 2015.

Náplň stáže je různorodá. Zahrnuje účast na výzkumných aktivitách institutu, jakož i  administrativní a organizační práce. V průběhu stáže se stážista/ka seznámí s fungováním EUROPEA a s jeho agendou. 
Zároveň se díky jeho rozličným aktivitám dostane do mezinárodního prostředí, ze kterého může benefitovat studijně a následně i profesně.stáž

Stáž je v zásadě neplacená, v případě vysoké spokojenosti s odváděnou prací bude stážista/ka jednorázově odměněn při ukončení stáže.

Přihlášky posílejte do 1.2. 2015 na email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Přihláška musí obsahovat CV a krátký motivační dopis (max. jedna normostrana).

Dřívější stážiste o stáži:

"Stáž v EUROPEU pro mě znamenala seznámení se s prostředím neziskové organizace, přičichnutí k tvorbě projektů a kontakt s problematikou EU. Zážitkem pro mě byla například účast na studentské online debatě v rámci univerzit V4 na téma vztahu Moldávie a EU. Prostředí EUROPEA mě především nadchlo svým přátelským přístupem a zajímavými projekty."
Petra Kytková, studentka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE

"Stáž mě rozhodně obohatila, ani jsem nečekal, že se dostanou k tolika věcem, jak organizačním tak provozním. Zblízka jsem si vyzkoušel, jak funguje skutečný evropský think tank." Martin Batko, student Institutu politologických studií FSV UK

Budeme se těšit na Vaše přihlášky!