Hlášení

Oznámení
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/jeseniky.png'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/osf_praha_cz.png'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/jeseniky.png'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/osf_praha_cz.png'

Jeseníky a politické vyčleňování

jeseníkyProblematika vyčleňování menšin a hledání „nepřítele“ se stává stále více relevantní v české společnosti. Zároveň je otázkou času, kdy se tohoto tématu chopí i politická hnutí. Tento trend je patrný zejména v lokalitách, které jsou ekonomicky a společensky znevýhodněné a potýkají se celou řadou sociálních problémů – vysoká nezaměstnanost, nepříznivé vyhlídky pro rozvoj atd. Jak ukázaly parlamentní volby v roce 2013, voličská podpora pro hnutí používající tuto „taktiku vyloučení“ (např. Úsvit na celostátní úrovni) je vyšší něž průměr v ČR. Jednou z těchto lokalit je i oblast Jeseníků – v tomto případě okresy Jeseník a Bruntál. Oba okresy splňují veškeré výše popsané atributy a proto je riziko politické manipulace výrazně vyšší.

Co projekt zkoumá?

Zaměřili jsme se na 9 největších měst v regionu, kde politika není již jen o osobních preferencích, ale také o střetu ideí a názorů. Níže uvedená města jsou dílčími centry zkoumaného regionu a hrají – v místním kontextu – důležitou roli v utváření společenského života na místní úrovni.

Zaměřili jsme se na následující města (v abecedním pořadí): Bruntál, Břidličná, Budišov nad Budišovkou, Javorník, Jeseník, Krnov, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem a Zlaté Hory.

Zkoumali jsme volební kampaň pro komunální volby všech politických hnutí kandidujících ve zmíněných městech: vylepené plakáty, bilboardy, internetové a facebookové stránky, zprávy tisku, volební programy a rozhovory s místními obyvateli.

V analýze jsme se soustředili na témata, kterým se jednotlivé strany a hnutí věnují se zaměřením na oblast bezpečnosti a sociální oblasti. Profily jednotlivých měst obsahují analýzu veškerých relevantních témat vztahující se k popsaným oblastem.

Výsledky projektu

Ve všech případech – s drobnou výjimkou Bruntálu – dochází k tomu, že místní se mezi sebou identifikují s daným městem. Důvod pro nevytahování sociálních témat je v zásadě lakonický – všichni se všemi znají a nebudou vytvářet problém, který z podstaty města nelze vyřešit. Proto se pozornost věnuje primárně praktickým problémům zdánlivě ovlivnitelných z lokální úrovně. I na přímé otázky týkající se soužití s romskou populací místní obyvatelé ve většině případů odpovídají, že je bezproblémová. Výjimkou je cílené sestěhovávání do ohrožených lokalit za účelem tzv. Sociálního podnikání.

Co jsme v projektu zjistili si můžete přečíst tak na našem blogu a na stránkách projektu.

OSF