Hlášení

Dvourychlostní Evropa a role ČR v ní

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: probíhající (září 2012 – srpen 2013)

Shrnutí projektu:

Projekt zhodnotí, za zohlednění současného vývoje v EU, pravděpodobné oblasti vzniku dvourychlostní Evropy či dalších projevů diferenciované integrace, popíše možné scénáře dalšího vývoje v identifikovaných oblastech a zhodnotí důsledky neúčasti ČR na integraci v jednotlivých oblastech.

Výstupy:

  • studie, konceptualizující pojem dvourychlostní Evropy, hodnotící současný stav flexibilní/diferencované integrace v EU, především s ohledem na aktuální vývoj v Eurozóně, naznačující scénáře dalšího vývoje a obsahující doporučení pro státní správu a politickou reprezentaci

Partneři:

MZV ČR

Donoři:

Technologická agentura České republiky – program Beta