Hlášení

Nová role parlamentů v rozhodovacích procesech EU: předchozí zkušenosti a nové výzvy v souvislosti s Lisabonskou smlouvou

Vedoucí projektu: David Král

Doba trvání projektu: ukončen (březen–prosinec 2010)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu bylo zkoumat roli středoevropských parlamentů (Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo) v rozhodovacích procesech EU, jejich obeznámenost s novými pravomocemi, které jim přináší Lisabonská smlouva, a připravit je na aktivnější roli v rozhodovacím a legislativním procesu EU. V první fázi se analyzoval současný stav: jak se národní parlamenty podílejí na národních systémech evropské koordinace politik a právních předpisů EU. Dále  se zkoumala informovanost poslanců o nových pravidlech.

Výstupy:

Partneři:

Institute of Public Affairs (Polsko)

German Institute for International and Security Affairs (Německo)

Centre for European Policy Studies (Belgie)

Donoři:

Pražská kancelář Heinrich Böll Stiftung