Hlášení

Diskusní příspěvek: Česká politika v EU – artikulace zájmů a taktitka při jejich prosazování

Diskusní příspěvek Česká politika v EU –  artikulace zájmů a taktitka při jejich prosazování má za cíl pokusit se stručně analyzovat a zhodnotit, jakým způsobem Česká republika definuje a prosazuje své zájmy v oblasti působnosti Evropské unie. Vznikl jako podklad pro expertní kulatý stůl, organizovaný společně Úřadem vlády České republiky a Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM. V tomto smyslu se tedy zaměřuje jak na otázky definice cílů a priorit české evropské politiky (strategie), tak na otázky používaných prostředků a metod k dosažení těchto cílů (taktika), včetně otázky hledání klíčových spojenců pro prosazování svých zájmů.

Napsal David Král