Hlášení

Oznámení
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/pf.jpg'
  • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/pf.jpg'

Analýzy, články, komentáře

Policy brief: Federica Mogherini a její první rok ve funkci

Jaký byl první rok ve funkci Vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federiky Mogheriniové? Obstála ve srovnání se svojí předchůdkyní Catherine Ashtonovou? Komentář s doporučeními české zahraniční politice od naší spolupracovnice Terezy Novotné působící na Université libre de Bruxelles v grantu Fondu pro vědecký výzkum (FNRS) v Bruselu
  • Od jmenování Federiky Mogheriniové do funkce Vysoké představitelky Unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku/Místopředsedkyně Komise (HRVP) uplynul jeden rok. Za tuto dobu se Evropská unie (EU) ocitla uprostřed celé řady zahraničně-politických krizí. Jak na východ, tak na jih od hranic EU se zatím nezdá řešení na dosah i přes osobní nasazení Vysoké představitelky. Na druhou stranu se Mogheriniové podařilo úspěšně dokončit to, co již započala její předchůdkyně, Catherine Ashtonová.  
  • Jeden rok je datum významné nejen z politického i symbolického hlediska, ale zejména proto, že jde o milník, od kterého je možné hodnotit výsledky práce Vysoké představitelky i v oblasti institucionální, tedy zda se jí podařilo zrestrukturalizovat evropskou diplomatickou službu (tj. Evropskou službu pro vnější činnost – ESVČ) a její vztahy s dalšími „unijními“ institucemi a srovnat kroky Mogheriniové s její předchůdkyní i v této oblasti.
Policy Brief "Federica Mogherini a její první rok ve funkci" ke stažení zde
 
 

PF 2015

Vše nejlepší do nového roku přeje všem svým podporovatelům, přátelům, partnerům a spolupracovníkům tým Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM.

pf europeum
Občané v Evropě

V pátek 5. 9. proběhla v Evropském domě panelová diskuze "Občané v Evropě", kterou spoluorganizovaly EUROPEUM a PASOS.

V rámci diskuze zaznělo mnoho zajímavého, například toto prohlášení Petra Macha:

"Já kdybych si měl vybavit jméno nějakého europoslance jiného než sebe, tak bych taky s tím měl problém. Po dnešku si snad budu pamatovat jméno pana Polčáka (sedícího vedle něj) a ještě si vybavím jméno Nigela Farage a před chvíli jsem si vzpomněl na jméno předsedy EP Martina Schulze. Ale já mám problém i vybavit si jméno našich ministrů v ČR. Znám jméno Babiš, které se mi vrylo do paměti, ale dál bych měl problém. Ale to neznamená, že se necítím být informován v tom smyslu, že někde nahoře někdo něco rozhoduje a já na to mám pramalý vliv."

Panelová diskuze byla součástí projektu "Enlargement and citizenship", v jehož rámci také vznikla publikace Vladimíra Bartovice "Rozšíření a občanství: pohled do budoucnosti - Česká republika"

Analýza: Činnost a pracovitost českých europoslanců v období 2009–2014

Analýza Činnost a pracovitost českých europoslanců v období  2009–2014 je hodnotící práci českých poslanců Evropského parlamentu, a to za právě končící volební období 2009 - 2014. Hodnocení je založeno na kvantitativní analýze činnosti poslanců v Evropském parlamentu a zahrnuje jak plenární zasedání ve Štrasburku, tak aktivity konající se v Bruselu.

Autorka: Věra Řiháčková

Analýza vznikla za podpory Nadace Open Society Fund Praha.

Diskusní příspěvek: Česká politika v EU – artikulace zájmů a taktitka při jejich prosazování

Diskusní příspěvek Česká politika v EU –  artikulace zájmů a taktitka při jejich prosazování má za cíl pokusit se stručně analyzovat a zhodnotit, jakým způsobem Česká republika definuje a prosazuje své zájmy v oblasti působnosti Evropské unie. Vznikl jako podklad pro expertní kulatý stůl, organizovaný společně Úřadem vlády České republiky a Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM. V tomto smyslu se tedy zaměřuje jak na otázky definice cílů a priorit české evropské politiky (strategie), tak na otázky používaných prostředků a metod k dosažení těchto cílů (taktika), včetně otázky hledání klíčových spojenců pro prosazování svých zájmů.

Napsal David Král