Hlášení

O nás

MISE

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je neziskový, nepolitický a nezávislý think-tank, který se zaměřuje na otázky evropské integrace. EUROPEUM má za cíl přispívat k dlouhodobému rozvoji demokracie, bezpečnosti, svobody a solidarity v Evropě a aktivnímu vystupování České republiky v Evropské unii. EUROPEUM provádí výzkum, publikuje, organizuje vzdělávací aktivity a formuluje nové názory a stanoviska k vytváření domácí a evropské politiky.


Čestné předsednictvo Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Pavel Telička, bývalý člen Evropské komise, nyní společník v poradenské firmě, externě spolupracuje s European Policy Centre v Bruselu

Lenka Rovná, vedoucí katedry západoevropských studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy a bývalá členka Konventu o budoucnosti Evropy

Robert Cottrell, spoluzakladatel webového portálu The Browser, bývalý zahraniční korespondent The Economist, Financial Times a The Independent v Hong Kongu, Tokiu, Paříži, Bruselu a Moskvě

Kirsty Hughes, bývalá zástupkyně šéfa kabinetu komisařky Anny Diamantopoulou a výkonná ředitelka Index on Censorship, mezinárodní nevládní oragniziace zabývající se svobodou projevu se sídlem ve Velké Británii

Philipp Henderson, bývalý viceprezident German Marshall Fund of the United States ve Washingtonu, od roku 2007 vede v New Yorku kulturní nadaci Surdna Foundation 

Heinz-Albert Huthmacher, ředitel budapešťské pobočky Nadace Friedricha Eberta

Alasdair Murray, bývalý zástupce ředitele Centre for European Reform v Londýně, dnes pracuje pro Quiller Consultants v Londýně

Christian Lequesne, ředitel Centre d´études et de recherches internationales Sciences Po v Paříži

Daniel Gros, ředitel Centre for European Policy Studies v Bruselu

Vita Terauda, ředitelka PROVIDUS Centre for Policy Studies v Rize