Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Východní rozšíření Evropské unie

Problematika rozšiřování Evropské unie je velmi zajímavá a pro nás nadmíru aktuální. Zdálo by se, že evropská otázka je zpracovávána z mnoha stran a že textů věnovaných Unii je proto přehršel. Je pravda, že se u nás věnuje Evropské unii velká pozornost, ale ne vždy z odborného hlediska. Tento sborník je pokusem o jiný pohled na téma rozšiřování Evropské unie. Naším úkolem nebylo publicistickou formou propagovat Unii a na každém kroku zdůrazňovat nutnost jejího rozšíření, ale věcně informovat a analyzovat okolnosti evropské integrace s ohledem na připravované připojení k Evropské unii nekterých statů střední a východní Evropy.