Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Europanostra (soutěž pro studenty středních škol o Evropské unii)

Vedoucí projektu: Radomír Špok

Doba trvání projektu: ukočen (každoroční projektu 1999-2005)

Shrnutí projektu:

Obsahem projektu bylo uskutečnění soutěže pro studenty středních škol o Evropské unii – EUROPANOSTRA.  EUROPANOSTRA proběhla ve všech regionech ČR ve třech kolech – okresním, krajském a národním. Studenti  během soutěže pracovali ve tříčlenných týmech, rozdělení rolí bylo ponecháno na nich samotných. V každém z jednotlivých kol soutěže byl kladen důraz na jiné dovednosti – v kole prvním se jednalo o různorodý test, který prověřil schopnost studentů pracovat s informacemi, ve druhém kole se studenti soustředili na vypracování projektů podle pravidel strukturální politiky EU a konečně ve třetím kole zastupovali a hájili národní zájmy na úrovni Rady EU.

Výstupy: 

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

European Commission

Konrad-Adenauer-Stiftung

British Council

Tento projekt byl též podpořen Úřadem vlády v rámci informování občanů o evropských záležitostech.