Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM je think-tankem, který se zaměřuje na programovou, projektovou, publikační a vzdělávací činnost související s procesem evropské integrace.


Hlášení

Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací

Vedoucí projektu: Tereza Hořejšová

Doba trvání projektu: ukončen (květen  – prosinec 2004)

Shrnutí projektu:

Projekt byl zaměřen na neziskové a nevládní organizace a probíhající diskusi o evropské ústavě tak, aby se NNO staly důležitým prostředníkem veřejné diskuse. Občané v celé EU se museli k otázce evropské ústavy vyjádřit, či k ní zaujmout postoj. NNO se mohou ujmout role poskytovatele informací a hodnotitele výsledků ve vztahu k lidským právům, životnímu prostředí, sociálním a rozvojovým otázkám ad. Projekt měl za cíl porovnat diskuse o evropské ústavě v ostatních zemích visegrádské čtyřky a přispět k výměně zkušeností, jak se v diskusích ujmout kýžené role prostředníka. Projekt by též měl přispět k posílení sítě českých regionálních NNO a NNO v ostatních zemích V4 a podpořit vzájemné kontakty a otevřený dialog. Projekt zároveň poskytl platformu, na které se zástupci NNO mohli setkat s politiky, ale i dalšími relevantními skupinami zapojenými do diskuse o evropské ústavě, jakými jsou akademici, média apod. V rámci projektu proběhlo pět regionálních seminářů a závěrečná dvoudenní konference s mezinárodní účastí. Vybraní účastníci získali v rámci projektu možnost semináře k prosazování jejich zájmů v evropských institucích.

Výstupy:

Regionální semináře

1. května 2004 - Bruntál
kontakt: Vlastenecký poutník, Petr Anderle
8. června 2004 - Olomouc
kontakt: Klub Evropanů Olomouckého kraje, Zdeněk Beil
9. června - Ústí nad Labem
kontakt: Akademie J.A. Komenského Ústí nad Labem, Robert Hrabčík
17. června - České Budějovice
kontakt: IREAS, Hana Kiliánová
22. června - Brno
kontakt: Klub mladých Evropanů, Pavel Chroust

Informační toolkit k projektu "Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací"


Partneři:

Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR

British Council

Konrad Adenauer Stiftung

Mezinárodní visegrádký fond

IREAS


Donoři:


Tento program je spolufinancován Evropskou unií (DG Education and Culture).