Hlášení

Projekt: Posílení bezpečnosti občanů aktivních ve veřejném prostoru na Krymu a podpora jejich kontaktů s ostatními částmi Ukrajiny a Českou republikou

Trvání projektu: Leden 2015 – Prosinec

Vedoucí projektu: Eva Rybková, Věra Řiháčková, Europeum Institut pro Evropskou Politiku

Spolupracující organizace: Internews Ukraine (Ukrajina)

Cíle: Cílem projektu je posílit bezpečnost novinářů, bloggerů a aktivistů z Krymu a východních a jižních regionů Ukrajiny, a to v oblasti kyberbezpečnosti a skrze posilování právního vědomí v oblasti ruských mediálních zákonů a skrze poskytnutí bezplatné právní konzultační platformy pro novináře, aktivisty a bloggery. Dalším cílem je posílení povědomí české veřejnosti, médií a politiků o situaci a vývoji na Krymu. 

Výstupy:
 • Tréninky
 • Advokační cesta
 • On-line bezplatná právní poradna
Podpořeno: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Program transformační spolupráce
Heinrich Böll Stiftung (Nadace Heinricha Bölla)

Publikace

 • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

  Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


  Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

  Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


  Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).