Hlášení

Oznámení
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/cela skupina.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/peta.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/skype.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/cela skupina.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/peta.jpg'
 • Lack of access rights - File 'http:/www.europeum.org/images/skype.jpg'

Moldova debate

V roce 2014 se v prostorách Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM konala mezinárodní debata, které se účastnili studenti Karlovy univerzity.

Na základě debaty vznikl dokument, který je k dispozici zde.

Přidáváme také článek o průběhu debaty v listopadu 2014.

Ve středu 5. 11. 2014moldova proběhla v prostorách EUROPEA studentská debata, které se účastnily kromě našeho českého týmu ještě týmy z Polska, Maďarska a Slovenska a hlavně i tým studentů z Moldavska. Hlavním cílem této interaktivní, strukturované debaty byla snaha studentů ze zemí Visegrádu předat zkušenosti s integrací do Evropské unie.

Tematicky se diskutovalo o čtyřech bodech. Prvním bylo předávání zkušenosti s konkrétní reformou, která byla podmínkou přistoupmoldova debateení k EU s důrazem na její význam a provedení. Diskutovalo se i nad aktuálními bezpečnostními a politickými otázkami souvisejících s krizí na východní Ukrajině. Dotčeno bylo i téma nadcházejících moldavských voleb, které mají rozhodnout o budoucím směřování celé země a jejichž výsledky jsou analytiky bedlivě sledovány. Posledním bodem diskuse byla úvaha nad rolí studentů v integračním procesu. Tato úvaha popisovala, jakými způsoby mohou studenti ovlivnit budoucí směřování Moldavska do EU.

Důležitým hostemoldova debatem debaty byl také slovenský europoslanec Eduard Kukan, nyní zvolený do druhého funkčního období za Evropskou lidovou stranu. Pan Kukan mimo jiné zdůraznil, jaké důležité přínosy přinese spolupráce EU a Moldavska.

Debata probíhala prostřednictvím online přenosu, v rámci něhož měl každý člen zúčastněných zemí možnost vyjádřit svůj názor a přispět tak do celkové debaty. Prostor byl dán i otázkám k tématu – otázky se týkaly především postoje nové Evropské komise k problematice rozšiřování a k nadcházejícím volbám v Moldavsku. Na závěr debaty byla předána cena za nejlepší esej na téma zkušeností zemí V4 a jejich uskutečněných reforem během procesu asociace k EU.

Publikace

 • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

  Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


  Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

  Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


  Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).