Hlášení

V4 Talks East: EU Policies and Experience Sharing

Vedoucí projektu za EUROPEUM: Věra Řiháčková

Doba trvání projektu: leden – srpen 2013

Shrnutí projektu:

Projekt je zaměřen na rozšíření aktivit Národního konventu (NK) o fungování EU, který je realizován na Ukrajině a v Moldavsku Slovenskou asociací pro zahraniční politiku ve spolupráci se svými partnery. NK v obou zemích bude posílen novými aktivitami s cílem identifikovat prostor pro partnery z Visegradských zemí rámci Východního partnerství, sdílet zkušenosti ze zemí V4 a vytvořit strukturovanou a ucelenou platformu pro dialog mezi zeměmi V4 a Ukrajinou, resp. Moldavskem zaměřený na vztahy těchto zemí s Evropskou unií.

Výstupy:

Partneři:
Slovenská společnost pro zahraniční politiku - vedoucí projektu (Slovensko)

Centre for Eastern Studies (Polsko)

Foreign Policy Association (Moldavsko)

Hungarian Institute of International Affairs (Maďarsko)

Ukrainian Center for Independent Political Research (Ukrajina)

Donoři:

Mezinárodní Visegradský fond (Visegrad 4 Eastern Partnership Flagship Projects)

SlovakAid

Publikace

  • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

    Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


    Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

    Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


    Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).