Hlášení

Podpora expertní debaty na vybraná témata euroatlantické integrace v Bosně a Hercegovině

Vedoucí projektu: Helena Schulzová

Doba trvání projektu: ukončen (květen 2012 – březen 2013)

Shrnutí projektu:

Cílem tohoto projektu je poskytnout 2 expertní analýzy na témata spojená s transformací Bosny a Hercegoviny a její integrací do mezinárodních struktur. Součástí projektu jsou také regionální semináře, v rámci nichž budou debatovány výsledky expertních analýz. Projekt bude ukončen závěrečnou konferencí v Sarajevu, které se zúčastní i čeští experti. Cílem projektu je tak podnícení odborné debaty o tématech, která jsou v zemi silně zpolitizována mnohdy záměrně překrucována. Projekt probíhá ve spolupráci s European Research Centre sídlícím v Sarajevu. Témata odborných analýz jsou: reforma soudnictví a politický tlak na soudnictví a politický vliv na veřejnou správu a politický klientelismus ve veřejné správě.

Partneři:

European Research Centre (Bosna a Hercegovina)

Donoři:

National Endowment for Democracy

Publikace

  • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

    Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


    Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

    Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


    Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).