Hlášení

Podpora místní správy - Arménie v dialogu s Českou republikou a Německem

Vedoucí projektu: Helena Schulzová, Martina Rubešková

Doba trvání projektu: ukončen (květen – prosinec 2012)

Shrnutí projektu:

Cílem projektu je dvoutýdenní workshop, který se bude konat v České republice a Německu, pro zástupce místní samosprávy z Arménie. Účastníci získají informace a odborné znalosti o efektivním a transparentním lokálním vládnutí a také o přeshraniční spolupráci. Dvoutýdenní program bude zahrnovat semináře, přednášky, workshopy, diskuse a také exkurze jak v České republice, tak Německu. Česká strana se bude snažit ukázat zkušenosti postkomunistické země, německá strana základy funkčního a transparentního místního přeshraničního vládnutí.

Partneři:

Institute for European Politics (Berlín)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Odbor lidských práv a transformační spolupráce)

Ministerstvo zahraničních věcí SRN


Publikace

  • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

    Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


    Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

    Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


    Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).