Hlášení

Posílení vazeb rovnosti mužů a žen a procesu policy making

Vedoucí projektu za EUROPEUM: Vladimír Bartovic

Doba trvání projektu: 
ukončen (prosinec 2011)

Shrnutí projektu:

Makedonské ženy (obzvláště ty, které pocházejí ze společensky vyloučených skupin) podléhají nerovnému zacházení v porovnání s muži, z čehož plyne jejich zanedbatelná účast na politickém a ekonomickém rozhodovacím procesu. Přestože existují legislativní podklady týkající se rovných příležitostí, v praxi zatím nejsou příliš uplatňovány, konkrétní opatření nejsou zatím sledována a vyhodnocována. Tento projekt měl za cíl tuto situaci změnit posílením účasti různých organizací občanské společnosti při navrhování zákonů týkajících se rovných příležitostí a sledování jejich uplatňování. V rámci tohoto projektu byly zorganizovány semináře a workshopy, jejichž cílem bylo zvýšit vliv neziskových organizací věnujícím se rovným příležitostem. Semináře byly určené primárně občansko-společenským organizacím, dále také zástupcům místních orgánů.

Výstupy:
  • čtyřdenní studijní cesta do České republiky pro zástupce občansko-společenských organizací a místních orgánů, při které se seznámili s fungováním českých iniciativ pro rovné příležitosti a jejich vlivu na politické rozhodování.
Partneři:

Macedonian Women Lobby (Makedonie), vedoucí projektu

Deside (Makedonie)

Donoři:
Evropská komise

Publikace

  • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

    Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


    Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

    Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


    Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).