Hlášení

Zdravá občanská společnost – úspěšný stát (posílení kapacit egyptské občanské společnosti)

Vedoucí projektu: Lucia Najšlová

Doba trvání projektu: ukončen (květen 2011)

Shrnutí projektu:

Záměrem projektu bylo pomoct Egyptu vybudovat partnerské a efektivní vztahy mezi státem a občanskou společností. Prostředkem k naplnění záměru bylo sdílení české zkušenosti, která měla egyptským aktérům sloužit k prosazení zdravého vztahu mezi občanskou společností a státem, vztahu, který je založený na právech a povinnostech obou stran, a na jejich partnerském postavení.

Projekt měl za cíl prostřednictvím sdílení české zkušenosti posílit know-how egyptské občanské společnosti, které využije při prosazovaní nové legislativy o úloze, právech a povinnostech NNO. Konkrétní zkušenost se týká společenské transformace v oblasti úlohy NNO na vytváření a realizaci koncepcí a aktivit ve veřejném zájmu a vytvoření profesních vazeb mezi českými a egyptskými experty a odborníky na spolupráci občanské společnosti a státu, které povedou k dlouhodobé spolupráci

Výstupy:

  • seminář v Káhiře “Strengthening Egyptian civil society: lessons from the Czech Transition”, 14-15. června 2011

Partneři:

Arab Forum for Alternatives (Egypt)

Donoři:

Ministerstvo zahraničních věcí ČR (Odbor lidských práv a transformační spolupráce)

Publikace

  • Publikace: Destination: Transparency project - case studies on the anti-corruption in the V4 countries

    Corruption is the most oft-cited obstacle in relations between the EU and two of its eastern partners, Moldova and Ukraine. Seeping through public and private exchanges alike, systemic corruption impedes sectoral reforms—a crucial element of modernisation. The handbook offers concrete case studies from the Visegrad countries’ anti-corruption policy tracks and proposes solutions on how Moldova and Ukraine can best capitalise on the EU’s expertise, financial assistance and political momentum in anti-corruption reforms to minimise risk and optimise success. 


    Jeden z výstupů v rámci projektu Destination: Transparency - případové studie potírání korupce v zemích V4.

    Na této publikaci se podílela naše seniorní výzkumná pracovnice Věra Řiháčková (kapitola o ČR spolu s Helenou Joachimsthalerovou).


    Stáhnout si publikaci můžete na webu PISM (pouze v angličtině).